Tra điểm tích lũy của bạn. Nhập Họ Tên (Ví dụ: NGUYỄN VĂN A) hoặc Số Điện Thoại (Ví dụ 0908888964). Cứ mỗi 10.000 đồng mua hàng bạn tích lũy được 1 điểm. Quý khách lưu ý: điểm được cập nhật vào sáng thứ 3 hằng tuần.