Chó Bông Husky Ngồi 4 Chân Đeo Yếm

Chó Bông Husky Ngồi 4 Chân Đeo Yếm

Đây là 1 trong những mẫu Chó Bông được yêu thích nhất

Kích thước và giá tiền:
Ngồi 30cm – 195.000
Ngồi 45cm – 310.000
Ngồi 55cm – 430.000

Cam kết chất lượng:
Bảo hành trọn đời chỉ may, mắt, mũi, miệng.
Gói túi quà kiếng free, nhận gói thùng quà lụa. Tặng thiệp free.
Giảm 20% phí giặt cho gấu bông mua tại shop.
Phục hồi gòn miễn phí cho gấu mua tại shop khi giặt.
Freeship nội thành (< 6km) với hóa đơn > 1 triệu
Đổi hàng trong 3 ngày (bằng hoặc trên giá trị đã mua)

Chó Bông Husky Ngồi Lè Lưỡi

Chó Bông Husky Ngồi Lè Lưỡi

Đây là 1 trong những mẫu Chó Bông được yêu thích nhất

Kích thước và giá tiền:
Ngồi 28cm – 140.000

Cam kết chất lượng:
Bảo hành trọn đời chỉ may, mắt, mũi, miệng.
Gói túi quà kiếng free, nhận gói thùng quà lụa. Tặng thiệp free.
Giảm 20% phí giặt cho gấu bông mua tại shop.
Phục hồi gòn miễn phí cho gấu mua tại shop khi giặt.
Freeship nội thành (< 6km) với hóa đơn > 1 triệu
Đổi hàng trong 3 ngày (bằng hoặc trên giá trị đã mua)

Chó Bông Husky Ngồi 4 Chân

Chó Bông Husky Ngồi 4 Chân

Đây là 1 trong những mẫu Chó Bông được yêu thích nhất

Kích thước và giá tiền:
Ngồi 28cm – 140.000

Cam kết chất lượng:
Bảo hành trọn đời chỉ may, mắt, mũi, miệng.
Gói túi quà kiếng free, nhận gói thùng quà lụa. Tặng thiệp free.
Giảm 20% phí giặt cho gấu bông mua tại shop.
Phục hồi gòn miễn phí cho gấu mua tại shop khi giặt.
Freeship nội thành (< 6km) với hóa đơn > 1 triệu
Đổi hàng trong 3 ngày (bằng hoặc trên giá trị đã mua)

Gối Ôm Husky Nằm Le Lưỡi

Gối Ôm Husky Nằm Le Lưỡi

Đây là 1 trong những mẫu Gối Ôm được yêu thích nhất

Kích thước và giá tiền:
Đứng 90cm – 330.000

Cam kết chất lượng:
Bảo hành trọn đời chỉ may, mắt, mũi, miệng.
Gói túi quà kiếng free, nhận gói thùng quà lụa. Tặng thiệp free.
Giảm 20% phí giặt cho gấu bông mua tại shop.
Phục hồi gòn miễn phí cho gấu mua tại shop khi giặt.
Freeship nội thành (< 6km) với hóa đơn > 1 triệu
Đổi hàng trong 3 ngày (bằng hoặc trên giá trị đã mua)

Chó Husky Nằm Áo Sọc

Chó Husky Nằm Áo Sọc

Đây là 1 trong những mẫu Chó Bông Husky được yêu thích nhất

Kích thước và giá tiền:
Nằm 47cm – 170.000

Cam kết chất lượng:
Bảo hành trọn đời chỉ may, mắt, mũi, miệng.
Gói túi quà kiếng free, nhận gói thùng quà lụa. Tặng thiệp free.
Giảm 20% phí giặt cho gấu bông mua tại shop.
Phục hồi gòn miễn phí cho gấu mua tại shop khi giặt.
Freeship nội thành (< 6km) với hóa đơn > 1 triệu
Đổi hàng trong 3 ngày (bằng hoặc trên giá trị đã mua)

Gối Mền Chó Husky Xương Happy

Gối Mền Chó Husky Xương Happy

Heo Đứng là một trong những Gối mền 2 trong 1 được yêu thích nhất

Kích thước và giá tiền:
Gấu: 65cm + Mền: 1m x 1m5 – 380.000

Cam kết chất lượng:
Bảo hành trọn đời chỉ may, mắt, mũi, miệng.
Gói túi quà kiếng free, nhận gói thùng quà lụa. Tặng thiệp free.
Giảm 20% phí giặt cho gấu bông mua tại shop.
Phục hồi gòn miễn phí cho gấu mua tại shop khi giặt.
Freeship nội thành (< 6km) với hóa đơn > 1 triệu

Chó Husky Ngầu Áo Everyday

Chó Husky Ngầu Áo Everyday

Đây là 1 trong những mẫu Chó Husky được yêu thích nhất

Kích thước và giá tiền:
Dài 62cm (luôn đuôi 80cm) – 230.000
Dài 92cm (luôn đuôi 1m1) – 430.000
Dài 1m2 (luôn đuôi 1m45) – 630.000

Cam kết chất lượng:
Bảo hành trọn đời chỉ may, mắt, mũi, miệng.
Gói túi quà kiếng free, nhận gói thùng quà lụa. Tặng thiệp free.
Giảm 20% phí giặt cho gấu bông mua tại shop.
Phục hồi gòn miễn phí cho gấu mua tại shop khi giặt.
Freeship nội thành (< 6km) với hóa đơn > 1 triệu
Đổi hàng trong 3 ngày (bằng hoặc trên giá trị đã mua)

Chó Husky Bụng Cherry

Kích thước và giá tiền:
Đứng 32cm – 140.000

Cam kết chất lượng:
Bảo hành trọn đời chỉ may, mắt, mũi, miệng.
Gói túi quà kiếng free, nhận gói thùng quà lụa. Tặng thiệp free.
Giảm 20% phí giặt cho gấu bông mua tại shop.
Phục hồi gòn miễn phí cho gấu mua tại shop khi giặt.
Freeship nội thành (< 6km) với hóa đơn > 1 triệu
Đổi hàng trong 3 ngày (bằng hoặc trên giá trị đã mua)

 

 

 

 

 

 

 

Chó Bông Husky Neon

Kích thước và giá tiền:
Chiều dài từ mũi đến đuôi
Dài 60cm – 210.000 (HẾT)
Dài 73cm – 310.000
Dài 91cm – 410.000
Dài 110cm – 530.000(HẾT)

Cam kết chất lượng:
Bảo hành trọn đời chỉ may, mắt, mũi, miệng.
Gói túi quà kiếng free, nhận gói thùng quà lụa. Tặng thiệp free.
Giảm 20% phí giặt cho gấu bông mua tại shop.
Phục hồi gòn miễn phí cho gấu mua tại shop khi giặt.
Freeship nội thành (< 6km) với hóa đơn > 1 triệu

Chó Husky Bụng Xương Happy

Kích thước và giá tiền:
Nằm 61cm – 220.000 (HẾT)
Nằm 78cm – 320.000(HẾT)
Nằm 93cm – 450.000

Cam kết chất lượng:
Bảo hành trọn đời chỉ may, mắt, mũi, miệng.
Gói túi quà kiếng free, nhận gói thùng quà lụa. Tặng thiệp free.
Giảm 20% phí giặt cho gấu bông mua tại shop.
Phục hồi gòn miễn phí cho gấu mua tại shop khi giặt.
Freeship nội thành (< 6km) với hóa đơn > 1 triệu